Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu   http://atlanty.bip.eur.pl/public/   

Data publikacji strony internetowej: 2008-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • Cześć dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://atlanty.pl spełnia wymagania w 92,59%.

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach, kolorystyka strony (zmiana tła, odcienie szarości, negatyw), a także wymuszenie podkreślenia linków. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

 1. przejdź do głównego menu
 2. przejdź do treści
 3. przejdź do wyszukiwarki
 4. przejdź do mapy serwisu

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

 • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
 • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

Aplikacje mobilne

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu nie oferuje aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kuźma mail: informatyk@atlanty.pl, Telefon: 74-648-37-24

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

 

Dostępność architektoniczna

 • Rynek 9, 58-300 Wałbrzych (siedziba główna – centrum Wałbrzycha). Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od Rynek 9 bez możliwości wejścia do budynku osób niepełnosprawnych (schody), drugie od ul. 1 –go Maja wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia od Rynek 9. Za portiernią po prawej stronie jest winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia spotkania z użytkownikiem na parterze. Przed wejście głównym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. . Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.

 • ul. Piłsudskiego 51-53, 58-301 Wałbrzych (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym – dzielnica Nowe Miasto; lokalizacja przy głównej ulicy) Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku podjazdem lub po schodach. Biblioteka znajduje się na jednym poziomie. Miejsca parkingowe przed budynkiem: brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla, jest oznaczone stanowisko do pracy dla osób z niepełnosprawnością. Brak oznaczeń kontrastowych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.
 • ul. Armii Krajowej 43, 58-302 Wałbrzych (Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym – dzielnica Stary Zdrój; lokalizacja przy głównej ulicy). Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku po schodach. Biblioteka znajduje się na jednym poziomie. Miejsca parkingowe po drugiej stronie ulicy; brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnoprawnych; znacznie oddalone przejście dla pieszych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.
 • ul. 1 – Maja 149, 58-302 Wałbrzych ( Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym – dzielnica Sobięcin; lokalizacja przy głównej ulicy) Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku podjazdem lub po schodach. Biblioteka znajduje się na jednym poziomie. Miejsca parkingowe obok budynku; brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.
 • ul. gen. Andersa 137, 58-304 Wałbrzych (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym – dzielnica Biały Kamień; lokalizacja przy głównej ulicy). Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku po schodach; brak podjazdu. Biblioteka znajduje się na jednym poziomie. Miejsca parkingowe przed i obok budynku; brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Brak toalety dla osób poruszających się na wózku.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.
 • ul. Broniewskiego 65a, 58-309 Wałbrzych (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym – dzielnica Piaskowa Góra; lokalizacja przy bocznej ulicy osiedlowej). Budynek jest dostoswana dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą dwa wejście. Wejście główne i boczne z poziomu chodnika. Biblioteka znajduje się na jednym poziomie. Miejsca parkingowe przed budynkiem; brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.
 • ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (Multimedialna Filia Biblioteczna – dzielnica Podzamcze; lokalizacja przy bocznej ulicy osiedlowej). Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne i boczne. Wejście główne i boczne podjazdem lub po schodach. Biblioteka znajduje się na trzech poziomach. Między pierwszym a drugim poziomem – wypożyczalnią główną i działem dziecięcym – winda dla osób z niepełnosprawnością. Na antresolę prowadzą schody. Miejsca parkingowe przed budynkiem; brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.
 • ul. Glinicka 3, 58-303 Wałbrzych (Filia nr 13 – dzielnica Glinik Nowy); lokalizacja przy bocznej ulicy). Budynek nie jest dostosowany do dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku po schodach. Biblioteka znajduje się na jednym poziomie. Miejsca parkingowe przed budynkiem; brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Brak toalety. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PIM) online.  

<

Dodatkowe informacje

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

 • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
 • korzystania z poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@atlanty.pl
 • skontaktowania się telefonicznie pod numerem tel. 74-648-37-00

Dostępność dla osób niewidzących lub słabowidzących w siedzibie głównej Rynek 9, 58-300 Wałbrzych:

 • Auto-Lektor - urządzenie czytające dowolny tekst drukowany. Dzięki prostocie obsługi Auto-Lektor Braille idealnie nadaje się dla osób nie znających podstaw obsługi komputera. Urządzenie jest gotowe do użycia od razu po podłączeniu do źródła prądu.
 • Czytak - odtwarzacz cyfrowych książek mówionych.
 • Drukarka brajlowska Everest - to drukarka dająca możliwość drukowania brajlem na pojedynczych arkuszach papieru.
 • Odtwarzacze do audiodeskrypcji  (5 szt.) – sprzęt z nagranym opisem kolekcji służy osobom niewidomym i słabowidzącym zwiedzać Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza.

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Ewa
(2020-11-02 13:42:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Ewa
(2021-11-23 09:57:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki